Yeni Materyalizmin Kehanet Menkıbeleri Homodeus/Tanrıinsan

Prof. Harari’nin Homodeus kitabına eleştirel bir bakış açısıyla aslında inceleme/değerlendirme niteliğindeki seminerimizde insan ve varlık kavramlarının izah ve tasavvurunu yapmaya çalıştık. Daha sonra Harari’nin tanımlamalarına eleştiri getirdik.

Hocamız Prof. Dr. Ergün Yıldırım söze şöyle başladı: “aslında bunlar yeni olan şeyler değil, bizim çocukluğumuzda, gençlik dönemlerimizde de bu konular ve ilgili meşhur kitaplar vardı. Bu yüzden ben buna yeni materyalizmin kehanetleri diyorum.” 

Çağımızın ve gençliğimizin gündeminde oldukça yer alan materyalist anlayış ve algı yönetimi ve bunun yanında pozitivist bilim anlayışı neslimizi ciddiye alacak derece etkilemektedir. Olaylara, tarihe ve kişilere hatta tükettimiz gıdalara kadar bu konu bizi ilgilendirmektedir. Biz de öğrencilerimizde bir merak, ilgi ve özellikle dikkat uyandırmak için bu semineri Prof. Dr. Ergün Yıldırım Hocamızla gerçekleştirdik.